Legia Akademicka

Od 2018 roku Politechnika Warszawska uczestniczy w uruchomionym przez Ministerstwo Obrony Narodowej programie Legia Akademicka, będącym formą ochotniczego szkolenia wojskowego studentów.

Szkolenie dzieli się na cześć teoretyczną, realizowaną w uczelni trakcie roku akademickiego, oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Przewidywane jest także uruchomienie modułu szkolenia oficerskiego.

Część teoretyczna, obejmująca ok. 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów, pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP. Za dzień szkolenia poligonowego student ochotnik otrzyma wynagrodzenie, jakie przysługuje żołnierzowi szeregowemu.

Do udziału w Legii Akademickiej może dobrowolnie zgłosić się każdy student Politechniki Warszawskiej, bez względu na kierunek i tryb realizacji studiów. 

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

- Politechniki Warszawskiej

- Ministerstwa Obrony Narodowej