Stypendia MEiN dla studentów za znaczące osiągnięcia

Studenci wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Zachęcamy do składania wniosków!

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Przypominamy, że w ubiegłorocznej edycji tego stypendium Minister wyróżnił dwóch studentów z Wydziału SiMR: https://www.simr.pw.edu.pl/Strona-glowna-wydzialu-SiMR/Studenci/Aktualnosci/Studenci-SiMR-laureatami-prestizowego-stypendium-Ministra-Edukacji-i-Nauki.

Komunikat MEiN, dotyczący stypendium w roku akademickim 2022/2023 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe-artystyczne-i-sportowe--rok-akademicki-20222023.

Szczegółowe informacje, m.in. na temat warunków przyznania stypendium, określenie co uznaje się za szczególne osiągnięcia i jak należy je udokumentować zawarte są w zakładce „Materiały”: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03.

Studentów spełniających warunki otrzymania stypendium zapraszamy do kontaktu z Biurem Spraw Studenckich (katarzyna.kulinska@pw.edu.pl) do 17.10.2022. Wniosek o stypendium będzie wypełniany razem z koordynatorem wydziałowym w systemie ZSUN/OSF.