Wydziałowy rzecznik zaufania

UWAGA! 18 czerwca (wtorek) dyżur zostaje odwołany.

mgr Karolina Kosior

Dyżury: wtorek, godz. 14:00-15:00, pok. 1.8
Spotkanie jest możliwe po wcześniejszym umówieniu za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez aplikację MS Teams.

e-mail: karolina.kosior@pw.edu.pl
tel.: 22 234 84 49

Podstawą prawną działania rzecznika zaufania jest zarządzenie nr 27 Rektora PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW rzecznik zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.

Wydziałowy rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadkach, gdy stronami sporu są:

  • pracownik wydziału oraz inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału oraz student PW,
  • pracownik wydziału oraz doktorant PW.

Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/wydzial/1017-wydzialowy-rzecznik-zaufania