Zakład Pojazdów Szynowych

Kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych: dr hab. inż. Jarosław Seńko


Działalność naukowo-badawcza

KONSTRUKCJA POJAZDÓW SZYNOWYCH
1. Projektowanie i obliczenia układów pochłaniających energię zderzenia pojazdów szynowych – symulacyjne testy zderzeniowe (programy LS-Dyna, Radios, VisualCrashStudio).
2. Obliczenia wytrzymałościowe struktur nośnych pojazdów szynowych (ramy wózków, nadwozia wagonów i pojazdów trakcyjnych) z wykorzystaniem MES (programy ANSYS, HyperWorks).
3. Projektowanie nowych rozwiązań podwozi, nadwozi i układów napędowych pojazdów szynowych (programy Siemens NX, CATIA, SolidWorks).

BADANIA POJAZDÓW SZYNOWYCH WSPOMAGANE KOMPUTEROWO
1. Implementacja mechaniki niegładkiej w modelowaniu pracy zawieszenia i urządzeń cięgłowo-zderznych (program VI-Rail).
2. Wykorzystanie nieliniowej teorii toczenia koła po szynie do oceny:
- oddziaływania pojazdu na tor kolejowy,
- zagrożenia wykolejeniem się pociągu,
- stanu zużycia kół i szyn.Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/wydzial-instytut-pojazdow-i-maszyn-roboczych-zaklady/1290-zaklad-pojazdow-szynowych