Zakład Napędów Wieloźródłowych

Kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych: dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni


Działalność naukowo-badawcza

 • Analizy energetyczne pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
 • Badania eksperymentalne, modelowanie i symulacja oraz projektowanie elektrycznych i hybrydowych układów napędowych pojazdów.
 • Sterowanie rozdziałem mocy w napędach hybrydowych i pojazdach z wielosilnikowym napędem elektrycznym.
 • Diagnostyka i sterowanie pracą układów napędowych i komponentów pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym z wykorzystaniem analizy danych metodami sztucznej inteligencji.
 • Badania systemów magazynowania energii pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
 • Badania dynamiki i stateczności ruchu pojazdów z wielosilnikowym napędem elektrycznym.
 • Badania układów napędowych z ogniwami paliwowymi.
 • Współpraca pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną typu Smart Grid.
 • Zagadnienia niezawodności komponentów elektrycznych i hybrydowych układów napędowych pojazdów.
 • Problematyka autonomizacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich funkcjonowania w inteligentnych systemach transportowych.
 • Zagadnienia techniczno-ekonomiczne nisko- i zeroemisyjnych technologii przetwarzania i magazynowania energii w urządzeniach generacji rozproszonej i transporcie.
 • Zagadnienia dotyczące technologii umożliwiających wykorzystanie wodoru w urządzeniach generacji rozproszonej i transporcie.


Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/wydzial-instytut-pojazdow-i-maszyn-roboczych-zaklady/1288-zaklad-napedow-wielozrodlowych