Prace przejściowe i dyplomowe

Informacje ogólne

W Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych realizowane są prace przejściowe i dyplomowe o charakterze:

 • konstrukcyjnym,
 • obliczeniowym,
 • badawczym (badania laboratoryjne / symulacje komputerowe).

Ścieżki dyplomowania:

 • Napęd i sterowanie maszyn roboczych
 • Automatyzacja maszyn roboczych
 • Projektowanie maszyn roboczych
 • Eksploatacja maszyn roboczych
 • Projektowanie maszyn i urządzeń
 • Systemy logistyczne
 • Logistyka transportu i magazynowania
 • Automatyzacja maszyn i pojazdów (automatyzacja napędów, podwozi, pojazdów i silników)
 • Układy napędowe maszyn i pojazdów (napędy samochodów, ciągników, pojazdów szynowych)
 • Samochody i ciągniki (napędy, nadwozia, podwozia)
 • Silniki spalinowe (badania, konstrukcja)
 • Pojazdy szynowe (konstrukcja, badania, symulacja komputerowa)
 • Pojazdy proekologiczne (konstrukcja, badania, symulacja komputerowa)
 • Diagnostyka techniczna (w zakresie pojazdów samochodowych)
 • Bezpieczeństwo i analiza ryzyka (bezpieczeństwo ruchu samochodu; ekspertyzy powypadkowe)
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (w zakresie badania i projektowania pojazdów)
 • Dynamika maszyn (wykorzystanie symulacji komputerowych do badania dynamiki pojazdów w zakresie podwozi i napędów maszyn)
Tematy prac przejściowych
Data publikacji Dokument do pobrania
19.10.2022 Przykładowe tematy prac przejściowych realizowanych w Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych
Tematy prac dyplomowych

Przykładowe tematy prac dyplomowych realizowanych przez IPiMR i poszczególne zakłady oraz pracowników instytutu:

Data publikacji Dokument do pobrania
27.09.2023 Tematy prac dyplomowych prowadzonych przez Zakład Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego IPiMR PW
29.09.2023 Tematy prac dyplomowych prowadzonych przez Zakład Napędów Wieloźródłowych IPiMR PW
04.09.2023 Tematy prac dyplomowych prowadzonych przez Zakład Pojazdów Szynowych IPiMR PW
13.09.2023 Tematy prac dyplomowych prowadzonych przez Zakład Samochodów IPiMR PW
06.09.2022 Tematy prac dyplomowych prowadzonych przez Zakład Silników Spalinowych IPiMR PW
04.09.2023 Tematy prac dyplomowych prowadzonych przez Zakład Ciągników i Napędów Hydraulicznych IPiMR PW

 

 


Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/wydzial-instytut-pojazdow-i-maszyn-roboczych-dydaktyka/1379-prace-przejsciowe-i-dyplomowe