Złoty dyplom Politechniki Warszawskiej

Napis Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej pod szkicem budynku uczelni

Gorąco zachęcamy tych spośród naszych Absolwentów, którzy ukończyli studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej co najmniej 50 lat temu, do składania wniosków o przyznanie Złotego Dyplomu Politechniki Warszawskiej.

Przyznawane od 2010 roku Złote Dyplomy mają na celu podkreślenie trwałości związku absolwenta z jego Alma Mater oraz wagi, jaką Uczelnia przywiązuje do historii Wydziału i pamięci o wszystkich inżynierach, którzy opuścili jej mury.

Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej przyznawany jest absolwentom naszej Uczelni po upływie co najmniej 50 lat od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Przyznaje się go na pisemny wniosek absolwenta, który należy złożyć w Biurze Rektora (Gmach Główny PW pok 107).

Poniżej zarządzenia regulujące przyznawanie Złotego Dyplomu PW, wzór takiego dyplomu oraz wzór wniosku o jego przyznanie.

Data wydania Dokument do pobrania
16-09-2020 Zarządzenie nr 59/2020 Rektora PW zmieniające zarządzenie nr 43/2020 w sprawie Złotego Dyplomu Politechniki Warszawskiej
24-06-2020 Zarządzenie nr 43/2020 Rektora PW w sprawie Złotego Dyplomu Politechniki Warszawskiej
24-06-2020 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie Złotego Dyplomu Politechniki Warszawskiej - wzór dyplomu
24-06-2020 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie Złotego Dyplomu Politechniki Warszawskiej - wzór wniosku

Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/wspolpraca-absolwenci/1562-zloty-dyplom-politechniki-warszawskiej