Opiekunowie praktyk studenckich

Opiekunowie praktyk studenckich

PRAKTYKA ZAWODOWA (STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE)

dr inż. Paweł Wawrzyniak (pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich)
Godziny przyjęć wg informacji w USOSWeb

PRAKTYKI DYPLOMOWE (STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE) 

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych:

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych dr inż. Ireneusz Krakowiak
Godziny przyjęć według informacji w USOSweb

Ważne informacje dotyczące zaliczania praktyki dyplomowej w IPiMR
  • Praktyka dyplomowa jest ze strony Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych (IPiMR) nadzorowana przez dr. inż. Ireneusza Krakowiaka i dotyczy wszystkich studentów, którzy pracę dyplomową piszą pod kierunkiem pracowników tego instytutu.
  • Procedura uzyskania zaliczenia z przedmiotu „Praktyka dyplomowa” jest autorskim przedsięwzięciem dr. inż. Ireneusza Krakowiaka i została zaakceptowana przez władze wydziału.
  • Wszystkie dokumenty dotyczące zaliczenia wg procedury powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres: ireneusz.krakowiak@pw.edu.pl.
  • Dokumenty, sprawdzone pod względem zawartości merytorycznej i kompletności przesłanych formularzy, zostaną wydrukowane w sekretariacie IPIMR.
  • Informacja zwrotna do studenta o podpisaniu prawidłowych i kompletnych dokumentów zostanie wygenerowana z poziomu sekretariatu IPIMR.
  • Student samodzielnie w godzinach pracy sekretariatu dla studentów (9:00 do 11:00) odbiera podpisane dokumenty.
  • Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące praktyki dyplomowej należy kierować drogą elektroniczną na adres: ireneusz.krakowiak@pw.edu.pl
  • Sekretariat IPiMR nie udziela żadnych informacji dotyczących praktyk dyplomowych.

Instytut Podstaw Budowy Maszyn:

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych dr inż. Radosław Nowak
Godziny przyjęć wg informacji w USOSWeb 


Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/studenci-praktyki-i-praca/1127-opiekunowie-praktyk-studenckich