Specjalność mechatronika maszyn roboczych na studiach niestacjonarnych II stopnia

W ramach tej specjalności na studiach II stopnia kształci się magistrów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zjawisk zachodzących w konstrukcjach nośnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich degradacji;
  • zagadnień związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych.
  • metod akumulowania energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych;
  • nowych technologii baterii elektrochemicznych NiMH i LiIon, superkondensatorów, ogniw paliwowych;
  • optymalizacji konstrukcji napędów hybrydowych i elektrycznych oraz ich sterowania w celu minimalizacji strat energii, kosztów zakupu i eksploatacji, negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • wykształcenia podstawowych umiejętności związanych z użytkowaniem maszyn do robót ziemnych;
  • poznania zasad analizy konstrukcji przestrzennych oraz umiejętności formułowania warunków brzegowych i analizy konstrukcji;
  • poznania problemów konwersji ciepło-dźwięk-elektryczność oraz umiejętność zaprojektowania silników termoelektrycznych.

Uniwersalne kompetencje zawodowe wiedza z zakresu mechaniki i mechatroniki oraz biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi: metoda elementów skończonych, systemy CAD/CAM, pojazdy hybrydowe, termoakustyka, umiejętność rozwiązywania inżynierskich zagadnień mechanicznych i mechatronicznych, sprawiają, że absolwenci tej specjalności z powodzeniem znajdują zatrudnienie jako konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działów projektowych, eksploatacyjnych, dozoru technicznego w dużych i małych firmach oraz instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, modernizacją maszyn i urządzeń zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, robotów przemysłowych, linii technologicznych itp. Jako eksploatatorzy i diagności lub kierownicy serwisów maszyn roboczych


Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/kandydaci-studia-ii-stopnia-magisterskie-studia-niestacjonarne-zaoczne-mechatronika-pojazdow