Repozytorium

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej (Repozytorium)

jest centralnym systemem rejestrowania, gromadzenia, archiwizacji i upowszechniania dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów oraz jednostek PW.

Od stycznia 2014 roku, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 3/2014 w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego (…)Repozytorium PW gromadzi zapisane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów, w tym: monografie, artykuły
z czasopism, rozdziały z książek wraz z opracowanymi metadanymi.

Pracownicy naukowi i doktoranci są uprawnieni do prowadzenia swojego konta
w Bazie Wiedzy. W zakresie uprawnień znajdują się:

- aktualizowanie danych na swoim profilu (np. dodawanie zdjęcia, biogramu, identyfikatorów ORCID, Google Scholar, Scopus),

- dodawanie publikacji, nagród, osiągnięć:

1) samodzielne dodawanie swoich publikacji do bazy wraz z dołączeniem pliku pełnotekstowego.

2) dodawanie publikacji za pośrednictwem redaktorów wydziałowych

Publikacje mogą być zgłaszane do redaktorów poprzez poniższe formularze

Formularz zgłoszenia książki

Formularz zgłoszenia rozdziału książki

Formularz zgłoszenia artykułu

Prosimy o dołączanie plików pełnotekstowych

Każdorazowo wymagane jest złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o ograniczeniach w udzieleniu licencji - w postaci skanu/zdjęcia na adres mailowy: repozytorium.simr@pw.edu.pl lub osobiście do Pani Danuty Falęciak (pokój nr 2.18a). 

 

Redaktorzy wydziałowi:

Katarzyna Bednarska

Danuta Falęciak

Karolina Kosior – koordynator

e-mail: repozytorium.simr@pw.edu.pl


Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/badania-i-nauka/1393-repozytorium