Projekt NERW 2 PW na wydziale SiMR

Obecnie wydział Samochodów i Maszyn Roboczych uczestniczy w kolejnym etapie dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego działań rozwojowych Politechniki Warszawskiej objętych wspólnym hasłem „Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”: w skierowanym ogólnie do studentów, doktorantów i pracowników uczelni projekcie „NERW 2 PW”.

Celem projektu NERW 2 PW jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej, zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania, a także dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta.
Dofinansowanie projektu z UE: 36 254 351,27 zł.

Zadanie nr 22 realizowane na wydziale SiMR

„Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli akademickich na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w zakresie inżynierii maszyn i pojazdów"

Dofinansowanie zadania z UE: 716 402,17 zł.

Celem zadania jest przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń związanych z wykorzystaniem oprogramowania inżynierskiego w zakresie inżynierii mechanicznej. Zdobyte przez nauczycieli akademickich umiejętności zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym na I i II stopniu studiów na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Druga rekrutacja na szkolenia

Druga tura zapisów na szkolenia w ramach zadania nr 22 będzie przeprowadzona w terminie 1-15 VI 2021 r.

Do pobrania:

Rekrutacja na szkolenia

Zapisy na szkolenia w ramach zadania nr 22 będą prowadzone w terminie 5-19 VI 2019 r.

Do pobrania w załacznikach

Więcej o projektach NERW PW i NERW2 PW


Source URL: https://simr.pw.edu.pl/strona/badania-i-nauka-projekty-projekty-dydaktyczne/1129-projekt-nerw-2-pw-na-wydziale-simr