III edycja konkursu GDDKiA na najlepszą pracę dyplomową z obszaru drogownictwa

Teksty obok fotografii krajobrazowej węzła drogowego

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza III edycję konkursu „Innowacje w drogownictwie”, adresowanego do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, których prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) zostały lub zostaną obronione w okresie od 14 września 2022 r. do 15 września 2023 r.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. To również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej. 

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały (lub zostaną) obronione we wskazanym roku akademickim, w następujących kategoriach: 

  • Materiały i technologie drogowe,  
  • Inżynieria ruchu drogowego,   
  • Drogowe obiekty inżynierskie.  

Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 września 2023 r.

Szczegółowe informacje, zgłoszenia, niezbędne dokumenty »


Source URL: https://simr.pw.edu.pl/aktualnosc/studenci-wspolpraca/1608-iii-edycja-konkursu-gddkia-na-najlepsza-prace-dyplomowa-z