Seminaria instytutowe

  

DATA Godzina Sala Tytuł Prelegent Instytut
           
29.04.2022 10:15 MM Układy napędowe pojazdów szynowych zasilanych wodorem Dawid Kwiatkowski (PESA),
Olaf Godlewski (Worthington)
24.03.2022 14:15 2.5 Innowacje w kolejnictwie na przykładzie projektów firmy PESA Łukasz Będziński, Magdalena Truszkowska: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
10.03.2022 12:15   Polimery elektroaktywne w roli aktywatora zaworów dla AGD mgr inż. Damian Kadzielawa, 
Sanhua Aweco
22.02.2022 10:00 MM Condition Monitoring Algorithms in MATLAB dr inż. Adam Jabłoński,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
17.06.2021 10:15   Działalność Zakładu Napędów Wieloźródłowych dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni
10.06.2021 10:15   Zakład Samochodów. Autoprezentacja dorobku zawodowego: dr hab.inż.  Dariusz Więckowski, prof. PW dr hab. inż. Dariusz Więckowski, prof. uczelni
27.05.2021 10:15   Optymalizacja struktur energochłonnych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem metody makro elementów mgr inż. Marek Krzywobłocki
20.05.2021 10:15   Działalność Zakładu Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego – osiągnięcia, perspektywy dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni
22.04.2021 10:15   Działalność Zakładu Samochodów – osiągnięcia, perspektywy prof. dr hab. inż. Andrzej Reński
04.03.2020 12:15 3.12 Adaptacyjna metoda tłumienia drgań z wykorzystaniem materiałów granulowanych mgr inż. Mateusz Żurawski
22.01.2020 12:15 3.12 Instytut Konfucjusza Politechniki Warszawskiej - zadania, możliwości mgr Joanna Kuźmicz
08.01.2020 12:15 3.12 Wyniki badań wytrzymałościowych wydruków 3D SLS z elastycznego poliuretanu z wykorzystaniem optycznej analizy odkształceń dr inż. Przemysław Siemiński
11.12.2019 12:15 3.12 Zmęczenie podzespołów motoryzacyjnych w testach stanowiskowych dr hab. inż. Tadeusz Szymczak, Instytut Transportu Samochodowego
04.12.2019 12:15 3.12 Obszary zastosowania optycznych systemów pomiaru odkształceń w badaniach materiałowych oraz prezentacja cech i możliwości systemu DIC Q-400 firmy Dantec Dynamics Gmbh E. Ganuszko (Elhys), M. Parafiniak (SIMR), P. Sieminski (SIMR)
20.11.2019 12:15 3.12 Konferencja Transdisciplinary Engineering – relacja z edycji 2018 i 2019, informacja o edycji 2020 prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski
13.11.2019 12:15 3.12 Repozytorium Politechniki Warszawskiej - stan i funkcjonowanie Przedstawiciel Biblioteki Głównej PW
06.11.2019 12:15 3.12 Praca w IPBM i możliwości rozwoju dr inż. Jarosław Mańkowski
30.10.2019 12:15 3.12 Inżynieria biomedyczna vs inżynieria mechaniczna (na przykładach własnych) dr inż. Krzysztof Twardoch
23.10.2019 12:15 3.12 Propozycja modyfikacji programu nauczania w budowie maszyn prof. dr hab. inż. Jacek Dziurdź
16.10.2019 12:15 3.12 Konstrukcja i technologia przekładni hipoidalnych o zębach krzywoliniowych dr inż. Ryszard Kuryjański
09.10.2019 12:15 3.12 Aktywna stabilizacja flatteru w układach wirujących prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz
06.06.2019 12:15 3.12 Modelowanie charakterystyk magnesowania amorficznych rdzeni dwuosiowych sensorów transduktorowych mgr inż. Piotr Frydrych
05.06.2019 14:15 3.12 Wybrane aspekty energochłonności instalacji elektrycznych w pojazdach mgr inż. Bartłomiej Tworek, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
05.06.2019 12:15 3.12 Jak badamy materiały inżynierskie w warunkach udarowego obciążenia prof. dr hab. inż. Jacek Janiszewski, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, WAT
29.05.2019 12:15 3.12 Ocena nierównomierności nacisków w zagadnieniu kontaktowym pary ciernej C/C hamulca wielotarczowego mgr inż. Mariusz Sadowski
15.05.2019 12:15 3.12 Modelowanie, analiza i optymalizacja cyklu roboczego manipulatorów o czterech stopniach swobody
Osiągnięcia Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn

mgr inż. Dorian Skrobek, PW SiMR

prof. Dawid Cekus, Politechnika Częstochowska

08.05.2019 12:15 3.12 Modelowanie zmęczeniowego pękania dla sposobu I (ang. mode I) obciążenia prof. Krzysztof Gołoś
11.04.2019 12:15 3.12 Wpływ wybranych parametrów ruchu na niektóre cechy eksploatacyjne samochodu dr inż. Jarosław Zalewski
11.04.2019 11:15 3.12 Modelowanie właściwości dyssypacyjnych niehomogenicznych geometrycznie struktur energochłonnych mgr inż. Tomasz Nowak
10.04.2019 11:15 3.12 Analiza i dobór parametrów przełączania biegów pod obciążeniem w przekładni ciągnika rolniczego 32x32 typu PowerShift/Power Shuttle mgr inż. Michał Trojgo
09.04.2019 11:15 3.12 Metoda wyznaczania kursu geograficznego w eksploatacji pojazdów autonomicznych w oparciu o odbiorniki nawigacji satelitarnej mgr inż. Arkadiusz Perski
04.04.2019 12:15 3.12 Wykorzystanie metod adaptacyjnych do sterowania rozdziałem mocy w hybrydowych magazynach energii pojazdów z napędem elektrycznym mgr inż. Krzysztof Bogdziński
04.04.2019 11:15 3.12 Eksploatacyjnie zorientowane sterowanie udziałem paliw gazowych dwupaliwowych silników z zapłonem samoczynnym mgr inż. Damian Walczak
03.04.2019 14:15 3.12 Korekta zmęczeniowego zasobu eksploatacyjnego spawanych konstrukcji nośnych maszyn roboczych w trakcie procesu eksploatacji – ujęcie wysokocyklowe mgr inż. Paweł Grabowski
03.04.2019 12:15 3.12 Optymalizacja tłumienia drgań łopatek turbiny mgr inż. Grzegorz Moneta
27.03.2019 12:15 3.12 Możliwości współpracy z partnerami zewnętrznymi dr inż. Dorota Górnicka
14.03.2019 12:15 2.4B Charakterystyka procesu spalania i emisji spalin tłokowego silnika spalinowego zasilanego paliwem HCNG mgr inż. Mateusz Bednarski
13.03.2019 12:15 3.12 Badania empiryczne i modelowanie zachowań dyssypatorów energii pracujących na bazie pakowanych próżniowo granulatów mgr inż. Piotr Bartkowski
11.03.2019 12:15 3.7 Analiza stanu zagęszczenia ośrodków gruntowych w procesach dynamicznego zagęszczania mgr inż. Arkadiusz Kwaśniewski
06.03.2019 12:15 3.12 Rozwój projektu inżynierskiego aparatury medycznej z nastawieniem komercyjnym Dr Marceli Młyńczak, Wydział Mechatroniki, PW
27.02.2019 12:15 3.12 Relacja z pierwszego Zjazdu Polskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji – Poznań 2018 prof. Jerzy Pokojski
07.02.2019 12:15 2.4b Ekologiczna analiza wytwarzania i użytkowania paliw silnikowych produkowanych w biorafineriach mgr inż. Paulina Grzelak
04.02.2019 10:15 2.4b Ocena ekologicznych skutków zastosowania biogazu do zasilania silnika spalinowego w procesie wytwarzania energii elektrycznej mgr inż. Izabela Samson-Bręk
31.01.2019 12:15 2.4b Modelowanie emisji frakcji wymiarowych cząstek stałych do celów oceny oddziaływania na środowisko zanieczyszczeń ze źródeł motoryzacyjnych mgr inż. Katarzyna Strzałkowska
16.01.2019 12:15 3.12 Moja droga naukowo-dydaktyczna w PW prof. Danuta Sado
09.01.2019 12:15 3.12 Zastosowanie metod obrazowania 3D/4D do monitorowania wad postawy i procesu rehabilitacji prof. Robert Sitnik, Wydział Mechatroniki PW
05.12.2018 12:15 3.12 Mikrofon optyczny, wzmacniacz przemieszczeń, skaner 3D z jednej kamery - inspirujące osiągnięcia współczesnej analizy obrazu dr inż. Sebastian Korczak
28.11.2018 12:15 3.12 Przemysł IV generacji dr hab. inż. Piotr Skawiński
24.10.2018 12:15 3.12 Tarcie konstrukcyjne - rola IPBM - perspektywy dr hab. inż. Zbigniew Skup, dr hab. inż. Andrzej Kosior
10.10.2018 12:15 3.12 Wpływ ewolucji geometrii zazębienia w trakcie eksploatacji na dynamikę przekładni Zbigniew Dąbrowski, Jacek Dziurdź, Grzegorz Klekot
3.10.2018 12:15 3.12 Efficient attenuation of beam vibrations by inertial amplification mgr inż. Mateusz Barys
27.06.2018 12:15 3.12 Badania symulacyjne i stanowiskowe tłokowego silnika lotniczego w warunkach pracy z zapłonem awaryjnym mgr inż. Andrzej Aromiński
13.06.2018 12:15 3.12 Perspektywiczny rozwój zaawansowanych systemów sterowania w ramach prac
prowadzonych w zespole prof. Ostapskiego
dr inż. Szymon Dowkontt
07.06.2018 11:15 1.5 Wykorzystanie analizy sygnału efektu Barkhausena w diagnostyce elementów konstrukcji stalowych kpt. mgr inż. Krzysztof Nadulicz
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
30.05.2018 12:15 3.12 Analiza technologii przyrostowej FDM pod względem uzyskiwanej dokładności wymiarowej oraz wytrzymałości mechanicznej dr inż. Przemysław Siemiński
24.05.2018 11:15 3.12 Symulacje akustyczne z użyciem oprogramowania MSC Actran Mateusz Kołodziejczyk – EC Engineering
Arnaud de Potter – Free Field Technologies (FFT)
16.05.2018 12:15 3.12 Konstrukcje cienkościenne – prezentacja dorobku, doświadczeń oraz możliwości badawczych i publikacyjnych dr inż. Jarosław Mańkowski,
dr hab. inż. Piotr Żach
09.05.2018 12:15 3.12 Modelowanie i badania dynamiki wirników osadzonych w łożyskach ślizgowych z cieczą magnetyczną mgr inż. Anna Głowacka
26.04.2018 11:15 3.12 Analiza pracy akumulatora CLAB w układzie napędowym pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych mgr inż. Tomasz Mydłowski
25.04.2018 12:15 3.12 Propozycja metody kształtowania własności dynamicznych wałów maszynowych mgr inż. Mateusz Żurawski
18.04.2018 12:15 3.12 Zastosowanie pochodnych ułamkowych w modelowaniu dynamiki układów mechanicznych dr inż. Jan Freundlich
12.04.2018 11:15 3.12 Efektywny model wstępnego projektowania prostokątnej płyty sandwiczowej z laminatowymi warstwami zewnętrznymi dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk
04.04.2018 12:15 3.12 Symulacja rozpraszania energii w elementach ochrony pieszych mgr inż. Przemysław Rumianek
14.03.2018 12:15 3.12 Savonius wind turbine inż. Filip Smolak (SiMR, studia II stopnia)
07.03.2018 12:15 3.12 Projekt Motostudent inż. Adrian Śledź (SiMR, studia II stopnia)
28.02.2018 12:15 3.12 Dynamika podwójnego wahadła o zmiennej masie mgr inż. Rafał Kwiatkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
18.01.2018 11:15 3.12 Koncepcja alternatywnego sterowania turbiną dośrodkową układu doładowania silników spalinowych dr inż. Dmytro Samoilenko
17.01.2018 12:15 3.12 Tworzenie narzędzi automatyzujących wybrane etapy analiz MES w oparciu o informacje typu design rationale na przykładzie wspomagania procesu projektowania fotela samochodowego  mgr inż. Łukasz Woźnicki
10.01.2018 12:15 3.12 Symulatory procesów przemysłowych – budowa i zastosowania prof. dr hab. inż. Maciej Kościelny, Wydział Mechatroniki PW
03.01.2018 12:15 3.12 Wybrane projekty z zakresu biomechaniki zderzeń zrealizowane na Wydziale MEiL PW prof. dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, Wydział MEiL PW
13.12.2017 12:15 3.12 Koncepcja silnika turbinowego o zasilaniu pulsacyjnym z wirującym rozrządem mgr inż. Piotr Tarnawski
6.12.2017 12:15 3.12 Relacja z konferencji Transdisciplinary Engineering 2017 prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski
8.11.2017 12:15 3.12 Dynamika wózka startowego wyrzutni samolotów bezzałogowych wykorzystujących efekt Meissnera mgr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz,
wydział Mechatroniki PW
26.10.2017 11:15 3.12 Dynamika poprzeczna i stateczność układu modelującego oddziaływanie długiego pojazdu szynowego z torem Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
Dr inż. Jarosław Seńko
25.10.2017 12:15 3.12 Badania eksperymentalne i modelowanie właściwości akustycznych struktur granulowanych znajdujących się w przestrzeni z podciśnieniem mgr inż. Michał Rutkowski
11.10.2017 12:15 3.12 Prognozowanie stanu dynamicznego przekładni zębatej stożkowej z uwzględnieniem obciążenia maszyn górniczych dr inż. Krzysztof Twardoch
4.10.2017 12:15 3.12 Zebrane doświadczenia oraz przegląd prac projektowych zrealizowanych podczas pracy na stanowisku inżyniera konstruktora w Wielkiej Brytanii (Szkocja) mgr inż. Anna Mackojć
20.06.2017 12:00 3.7 Analiza rozdrabniania skał w maszynowych procesach kruszenia na przykładzie dwurozporowych kruszarek szczękowych mgr inż. Sebastian Bąk
14.06.2017 12:15 3.12 Seminarium poświęcone prof. Zbigniewowi Dąbrowskiemu
w związku z 70-leciem urodzin
dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof.PW
9.06.2017 10:00 MM Korzyści z integracji systemu sterowania 3D z maszyną budowlaną na przykładzie spycharki inteligentnej Komatsu D61PXi oraz koparki inteligentnej Komatsu PC210LCi  mgr inż. Maciej Gremblewski
22.06.2016 12:15 3.12 Nieco inne spojrzenie na mechanikę - Mechanika sieciowa (?!?) dr inż. Andrzej Chwiej
8.06.2016 12:15 3.12 Model 3D laminowanej szyby samochodowej uwzględniającej wpływ temperatury mgr inż. Piotr Kosiński
18.05.2016 12:15 3.12 Drgania układu samowzbudnego wywołane tarciem dr inż. Tadeusz Kołacin
22.04.2016 12:15 3.13 > 20 lat później Prof. Andrzej Tylikowski
6.04.2016 12:15 3.12 O niektórych zagadnieniach formalnych w nauce Prof. Zdzisław Chłopek
20.01.2016 14:00 MM Energy efficiency and greenhouse gas emission in transortation with focus on rail Prof. Markus Hecht
TU Berlin 
13.01.2016 12:15 3.12 Modelowanie mikro-strukturalne pochłaniania dźwięku w ośrodkach porowatych i włóknistych. Periodyczne reprezentacje i weryfikacja eksperymentalna dr inż. Tomasz G. Zieliński
4.11.2015 12:15 3.12 Właściwości efektywne kompozytów miedź-grafen - oszacowania klasyczne dr inż. Przemysław Sadowski
21.10.2015 12:15 3.12 Badania i symulacje procesu napełniania poduszki gazowej i jej własności materiałowych mgr inż. Piotr Bartkowski  
12.06.2015 10:00 - 12:00 MM Nowoczesne technologie ekologiczne w maszynach Komatsu mgr inż. Robert Ruciński
10.06.2015 12:15 3.12 Tłumik o niezależnym od temperatury poziomie dyssypacji mgr inż. Adam Jungowski
3.06.2015 12:15 3.12 Kształtowanie uzębień przekładni stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba na wieloosiowych frezarkach sterowanych numerycznie mgr inż. Piotr Błazucki
27.05.2015 12:15 3.12 Zastosowanie tłumienia elektromagnetycznego do stabilizacji wirujących wałów prof. Piotr Przybyłowicz
26.05.2015 14:00-18:00 3.4 Hydraulika siłowa od teorii do praktyki, kierunki rozwoju PONAR
Wadowice S.A.
13.05.2015 12:15 3.12 Symulacja ruchu układu mechanicznego ze zderzeniami prof. Wiesław Grzesikiewicz, IP
29.04.2015 12:15 3.12 Wygładzanie tarcia suchego przez wibracje generowane w kontakcie tocznym koła i szyny i jego wpływ na dynamikę ruchu europejskich wagonów towarowych prof. Jerzy Piotrowski, IP
15.04.2015 12:15 3.12 Badania dynamiki wałów korbowych z tłumikami drgań skrętnych dr hab.inż. Jacek Dziurdź
14.04.2015 14:15 3.7 Generator liniowy oscylujący jako urządzenie rozszerzające zasięg pojazdu elektrycznego.
(Linear Generator Operated in Oscillating Mode as an Electric Vehicle Range Extender)
mgr inż. Paweł Krawczyk
11.03.2015 12:15 3.12 Robotyczne struktury wielomodułowe jako programowalne układy zmiennokształtne dr Jakub Lengiewicz
Instytutu Podstawowych Problemów Technicznych PAN
 
3.03.2015 12:15 3.7 Analiza porównawcza elektromechanicznych układów napędowych dla lekkich pojazdów elektrycznych mgr inż. Michał Sekrecki
3.12.2014 12:15 3.12 Analiza możliwości wykorzystania technik przyrostowych w chirurgii twarzowo-szczękowej dr inż. Przemysław Siemiński z IPBM PW oraz lek. dent. Karol Dominiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3.12.2014 12:15 3.12 Some Principles of Design for Innovation prof. Konrad Okulicz
Cologne University of Applied Sciences
26.11.2014 12:15 3.12 Prezentacja zrealizowanych w roku 2013 prac statutowych Instytutu prof. dr hab. inż. Robert Zalewski
12.11.2014 12:15 3.12 Zastosowanie generatorów termolektrycznych w procesie odzyskiwania energii z układów napędowych pojazdów mgr inż. Kamil Lubikowski
5.11.2014 12:15 3.12 Model tarcia wrażliwy na historię procesu - wzbudzanie i ograniczanie drgań samowzbudnych prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
22.10.2014 12:15 3.12 CEZAMAT - wizja - tematyka aktywności prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck
15.10.2014 12:00 3.12 Hybrid System Control and Energy Management for HEV - Recent Research in Beijing Institute of Technology prof. He Hongwen z Beijing Institute of Technology  
11.06.2014   3.12 Osiągnięcia IPBM PW w 2013 roku w świetle nadchodzącej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych dr hab. inż. Robert Zalewski
04.06.2014 12:15 3.12 Dynamika i stabilność układów niedosterowanych z wymuszeniem sprzężonym mgr inż. Sebastian Korczak
28.05.2014 12:15 MM The mathematics of change Prof. Meir Shillor (Oukland University Department of Mathematics and Statistics)
21.05.2014 12:00 3.12 Zagadnienie CAUCHY'EGO ułamkowego rzędu w zagadnieniach mechaniki prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz
14.05.2014 15:00 3.12 Investigation of dynamic properties of vehicle door closure systems
(Badania właściwości dynamicznych układów zamykania drzwi pojazdów)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski
(MAGNA Closures-Novi, USA)
 
07.05.2014 12:15 3.12 Recent Results on Dynamic Contact of a Gao Beam Prof. Meir Shillor
30.04.2014 12:15 3.12 Model hiperelastyczny kompozytu z fazą gazową mgr inż. Przemysław Rumianek
23.04.2014 12:00   Optymalizacja tłumienia drgań łopatek turbinowych mgr inż. Grzegorz Moneta
16.04.2014 15:00 3.12 Właściwości termomechaniczne polimeru z pamięcią kształtu w procesie rozciągania z rożnymi prędkościami deformacji mgr inż. Maria Staszczak
9.04.2014 12:15 3.12 Tłumik o niezależnym od temperatury poziomie dyssypacji mgr inż. Adam Jungowski
2.04.2014 12:15 3.12 Stałe paliwa rakietowe. Zapłon i sytuacje awaryjne dr inż. Tomasz Wolszakiewicz
26.03.2014 2:15 3.12 The Ohio State University Jeff Kremer  
12.03.2014 12:15 3.12 Stopy z pamięcią kształtu; termomechaniczne właściwości indukowanej naprężeniem przemiany martenzytycznej prof. dr hab. inż. Elżbieta A. Pieczyska
 05.03.2013 12:15    3.12 Badanie wpływu uszkodzenia połączenia przetworników piezoelektrycznych z układem sterowanym na charakterystyki dynamiczne mgr inż. Grzegorz Hoffman  
 
26.II.2014 16:15-17:00 MM Usługowo zorientowane złożone systemy projektowania wielodyscyplinowego (Multi-Disciplinary Design-MDD) dr hab. Michał Sobolewski z Air Force research Laboratory/Wright-Patterson Air Force Base i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
23.I.2014 11:15 2.4.B Identification of vehicle dynamic characteristics using skidcar system in different operation modes Vidas Żuraulis
19.XII.2013 11:15 2.4.B Modelowanie oraz badania wspomagające rekonstrukcję zdarzeń drogowych dr inż Jarosław Seńko
12.XII.2013 11:15 2.4.B Zjawiska falowe w diagnostyce dr inż. Krzysztof Szczurowski
11.XII.2013 12:15 3.12 Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne, właściwości, modelowanie i zastosowania prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
04.XII.2013 12.15 3.12 Kształtowanie właściwości wibroizolacyjnych układów redukcji drgań stosowanych do ochrony operatorów maszyn roboczych prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, mgr inż. Igor Maciejewski
04.XII.2013 11.15 3.12 Diagnostyka wczesnych faz uszkodzeń z wykorzystaniem relacyjnego modelu danych dr inż. Krzysztof Rokicki
16.X.2013 12.15 3.12 4-osiowa sterowana numerycznie laboratoryjna frezarka do kół stożkowych kołowo-łukowych mgr inż. Piotr Błazucki
09.X.2013 12.15 MM Symulacja numeryczna delaminacji elementów piezoelektrycznych sterujących tłumieniem drgań belki dr inż. Jan Freundlich
16.V.2013 12.15 2.4B Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdu szynowego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu struktury układu napędowego dr inż. Jerzy Zaborowski
14.V.2013 14.15 MM Pakiety oprogramowania MADYMO i PreScan jako narzędzia do rozwoju systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego Krystian Konarzewski