Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria mechaniczna / mechanika pojazdów i maszyn roboczych

 

SEMESTRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

Semestr 1
Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza I 20 20 0 0 5 E/Z1
2 Algebra 20 10 0 0 4 E/Z1
3 Geometria wykreślna 10 0 0 10 2 E/Z1
4 Materiały konstrukcyjne 20 0 0 0 3 Z2
5 Techniki komputerowe 20 0 20 0 5 Z2/Z1
6 Podstawy zapisu konstrukcji 20 0 0 0 2 Z2
7 Ochrona środowiska 10 0 0 0 2 Z2
8 Warsztaty 0 0 10 0 1 Z1
9 Chemia 10 0 0 0 2 Z2
10 Fizyka I 20 0 0 0 2 E
11 Historia techniki (HES) 10 0 0 0 1 Z2
12 Własność intelektualna+BHP (HES) 10 0 0 0 1 Z2
  RAZEM 170 30 30 10 30  

Semestr 2

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza II 20 10 0 0 4 E/Z1
2 Równania różniczkowe 20 10 0 0 4 E/Z1
3 Elektrotechnika i elektronika I 20 0 10 0 4 E/Z1
4 Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji 0 0 0 20 2 Z1
5 Mechanika ogólna I 20 20 0 0 5 E/Z1
6 Technologia 20 0 0 0 3 Z2
7 Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 0 0 10 0 1 Z1
8 Podstawy modelowania geometrycznego *) 0 0 20 0 2 Z1
9 Fizyka II 10 0 0 0 2 Z2
10 Techniki komputerowe - pracownia 0 0 10 0 1 Z2/Z1
11 Język obcy 1     20   2 z2
  RAZEM 110 40 70 20 30  

*) Do wyboru system CAD

Semestr 3

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Mechanika ogólna II 20 20 0 0 5 E/Z1
2 Wytrzymałość materiałów I 20 20 0 0 5 E/Z1
3 Elektrotechnika i elektronika II 10 0 10 0 2 E/Z1
4 Podstawy automatyki i teorii maszyn 20 20 0 0 5 E/Z1
5 Metrologia i zamienność 10 10 0 0 2 Z2/Z1
6 Mechanika płynów 10 10 0 0 3 Z2/Z1
7 Zaawansowane modelowanie geometryczne *) 0 0 10 0 1 Z1
8 Laboratorium technologii 0 0 10 0 1 Z1
9 Modelowanie i programowanie obiektowe 10 0 10 0 2 Z2/Z1
10 Język Obcy 2 0 20 0 0 4 Z1
  RAZEM 100 100 40 0 30  

Semestr 4

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Podstawy Konstrukcji Maszyn 20 0 0 0 4 E
2 Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 0 0 0 20 2 Z1
3 Drgania mechaniczne 10 10 10 0 4 E/Z1
4 Termodynamika 10 10 0 0 3 E/Z1
5 Laboratorium mechaniki płynów 0 0 10 0 1 Z1
6 Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn 0 0 20 0 2 Z1
7 Technologia budowy maszyn 10 0 0 0 2 E
8 Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn 0 0 20 0 2 Z1
9 Wytrzymałość materiałów II 20 20 0 0 5 E/Z1
10 Laboratorium metrologii i zamienności 0 0 10 0 1 Z1
11 Język Obcy 3 0 20 0 0 4 Z1
  RAZEM 80 60 75 20 30  

Semestr 5

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Napędy elektryczne 10 0 10 0 2 E/Z1
2 Silniki spalinowe 10 0 10 0 3 E/Z1
3 Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II 0 0 0 20 2 Z1
4 Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych. 10 0 10 0 3 E/Z1
5 Pojazdy 10 0 10 0 3 Z2/Z1
6 Maszyny robocze 10 0 10 0 3 Z2/Z1
7 Laboratorium termodynamiki 0 0 10 0 1 Z1
8 Laboratorium wytrzymałości materiałów 0 0 10 0 1 Z1
9 Metoda elementów skończonych 10 0 10 0 3 Z2/Z1
10 Projektowanie technologii budowy maszyn 0 0 0 10 1 Z1
11 Napędy mechaniczne 20 0 0 0 2 E
12 Język Obcy 4 0 20 0 0 4 E
13 Rozwiązywanie   kompleksowych problemów 10 0 10 0 2 Z2/Z1
  RAZEM 90 20 90 30 30  

SPECJALNOŚĆ: AUTOMATYZACJA MASZYN ROBOCZYCH

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 20 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 10 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 20 0 20 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 20 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 10 0 0 0 2 Z2
7 Maszyny budowlane 20 0 10 0 4 E/Z1
8 Elementy robotyki 20 0 10 0 4 Z2/Z1
9 Automatyzacja maszyn roboczych 20 0 10 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 130 0 60 50 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Systemy monitorowania maszyn roboczych 20 0 0 0 3 Z2
5 Cyfrowe zasoby informacji techn. 20 0 0 0 3 Z2
6 Wykład obieralny 20 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 120 10 0 100 30  

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE

Semestr 6
Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 20 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 10 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 20 0 20 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 20 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 10 0 0 0 2 Z2
7 Mechanika elementów laminowanych 20 0 10 0 4 E/Z1
8 Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji cienkościennych 20 0 10 0 4 Z2/Z1
9 Podstawy projektowania konstrukcji cienkościennych 20 0 10 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 130 0 60 50 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Numeryczne analizy struktur warstwowych 20 0 0 0 3 E/Z1
5 Modelowanie geometryczne konstrukcji cienkosciennych 20 0 0 0 3 Z2/Z1
6 Ocena wytężenia wybranych elementów konstrukcji cienkościennych 20 0 0 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 120 10 0 100 30  

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 20 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydrauliczne i pneumatyczne. 10 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielkości dynamicznych 20 0 20 0 4 E/Z1
5 Projektowanie napędów mechanicznych 0 0 0 20 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 10 0 0 0 2 Z2
7 Konstrukcje nośne 20 0 10 0 4 E/Z1
8 Dźwignice 20 0 10 0 4 Z2/Z1
9 Maszyny budowlane 20 0 10 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 130 0 60 50 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Układy napęd. maszyn roboczych 20 0 0 0 3 Z2
5 Automatyzacja maszyn roboczych 20 0 0 0 3 Z2
6 Wykład obieralny 20 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 120 10 0 100 30  

SPECJALNOŚĆ: NADWOZIA POJAZDÓW

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 20 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 10 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 20 0 20 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 20 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 10 0 0 0 2 Z2
7 Systemy komp. w konstrukcji nadwozi 20 0 10 0 4 E/Z1
8 Badania pojazdów 20 0 10 0 4 Z2/Z1
9 Budowa nadwozi 20 0 10 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 130 0 60 50 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Nadwozia pojazdów małoseryjnych 20 0 0 0 3 E/Z1
5 Struktury energochłonne w pojazdach 20 0 0 0 3 Z2/Z1
6 Modelowanie numer. nadwozi pojazdów 20 0 0 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 120 10 0 100 30  

SPECJALNOŚĆ: NAPĘDY HYBRYDOWE

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 20 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 10 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 20 0 20 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 20 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 10 0 0 0 2 Z2
7 Teoria ruchu pojazdów elektrycznych 20 0 10 0 4 E/Z1
8 Modelow. napędów mech.-elektr. 20 0 10 0 4 Z2/Z1
9 Podstawy elektromech. napędów hybr. 20 0 10 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 130 0 60 50 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Akum. energii w nap. wieloźr. masz. i poj. 20 0 0 0 3 Z2
5 Dynamika pojazdów 20 0 0 0 3 Z2
6 Wykład obieralny 20 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 120 10 0 100 30  

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 20 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 10 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 20 0 20 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 20 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 10 0 0 0 2 Z2
7 Układy napędowe pojazdów 20 0 10 0 4 E/Z1
8 Obl. wytrzymał. MES konstrukcji pojazdów 20 0 10 0 4 Z2/Z1
9 Wykład obieralny 20 0 10 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 130 0 60 50 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Wykład obieralny 20 0 0 0 3 Z2
5 Wykład obieralny 20 0 0 0 3 Z2
6 Podwozia samochodów 20 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 120 10 0 100 30  

SPECJALNOŚĆ: SILNIKI SPALINOWE

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 20 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 10 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 20 0 20 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 20 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 10 0 0 0 2 Z2
7 Układy napędowe pojazdów 20 0 10 0 4 E/Z1
8 Niskoemisyjne silniki spalinowe 20 0 10 0 4 Z2/Z1
9 Projektowanie silników spalinow. 20 10 0 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 130 10 50 50 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Wykład obieralny 20 0 0 0 3 Z2
5 Wykład obieralny 20 0 0 0 3 Z2
6 Podwozia samochodów 20 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 120 10 0 100 30  

SPECJALNOŚĆ: WIBROAKUSTYKA

Semestr 6

Lp. Rodzaj i wymiar zajęć Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 20 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 10 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 20 0 20 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 20 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 10 0 0 0 2 Z2
7 Podstawy wibroakustyki maszyn 20 0 10 0 4 E/Z1
8 Cyfrowa analiza sygnałów 20 0 10 0 4 Z2/Z1
9 Diagnost. wibroakust. i monitoring 20 0 10 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 130 0 60 50 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Minimalizacja drgań i hałasu maszyn 20 0 0 0 3 Z2
5 Prawne uwarunk. ochrony przed drganiami i hałasem 20 0 0 0 3 Z2
6 Aktywne met. minimal. drgań i hałasu 20 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 120 10 0 100 30  

SPECJALNOŚĆ: WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PRAC INŻYNIERSKICH

Semestr 6

Lp.

Rodzaj i wymiar zajęć

Rodzaj i wymiar zajęć

Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 20 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 10 0 10 0 2 E/Z1
3 Układy hydraul. i pneumat. 10 0 0 0 2 Z2
4 Pomiary wielk. dynamicznych 20 0 20 0 4 E/Z1
5 Proj. napędów mechanicznych 0 0 0 20 2 Z1
6 Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM 10 0 0 0 2 Z2
7 Analiza sztywn.-wytrzym. konstr. maszyn 20 0 10 0 4 E/Z1
8 Komputerowo wspomagane wytwarzanie 20 0 10 0 4 Z2/Z1
9 Integracja projektowania i wytwarzania 20 0 10 0 4 Z2/Z1
10 Praca przejściowa 0 0 0 30 4 P
11 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 Z2
  RAZEM 130 0 60 50 30  

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 20 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 20 0 0 0 2 Z2
3 Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe 20 0 0 0 2 Z2
4 Zaawans. metody progr. w zast. inż. 20 0 0 0 3 Z2
5 Wykład obieralny 20 0 0 0 3 Z2
6 Wykład obieralny 20 0 0 0 2 Z2
7 Seminarium dyplomowe 0 10 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 100 15 P
  RAZEM 120 10 0 100 30  
 

Strony w dziale:

Strony w dziale: