Koła naukowe

Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych jest obecnie aktywnych pięć Kół Naukowych. Udział w ich pracach daje studentom możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów do realizacji swoich pasji w praktyce.

  • Nasi studenci budują pojazdy, którymi następnie rywalizują z rówieśnikami w konkursach na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia.
  • Członkowie Kół podejmują wyzwania naukowo-badawcze, niejednokrotnie zakończone publikacją wyników w czasopismach naukowych lub na konferencjach.
  • Zagadnienia podejmowane w ramach działalności Kół Naukowych są źródłem inspiracji przy wyborze tematów prac dyplomowych.
  • Koła Naukowe aktywnie uczestniczą w życiu Wydziału SiMR, wspierając akcje promocyjne, poprzez np. organizację wystaw na imprezach popularno-naukowych, targach, drzwiach otwartych, wizytach w szkołach średnich, konkursach itp.

Source URL: http://simr.pw.edu.pl/strona/studenci/983-kola-naukowe