Projekt KONTENER

Widok wnętrza kontenera ze stanowiskami do badań kryminalistycznych

 
Projekt nr DOBR-BIO9/04/02/2018 pt. „Mobilna platforma kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 9/2018 na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.


 

Mobilna Platforma Kryminalistyczna

Prototyp Mobilnej Platformy Kryminalistycznej został zbudowany w trakcie realizacji projektu nr DOB-BIO9/04/02/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „Mobilna platforma kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy” finansowanego przez NCBR. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, a partnerami Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA oraz firma HAGMED.

Okres realizacji projektu od 10.12.2018 r. do 09.05.2022 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wg podpisanej umowy 10 562 371,00 zł, w tym finansowanie z budżetu NCBR 10 562 371,00 zł, wkład własny 0,00 zł.

Rzeczywisty całkowity koszt realizacji projektu 10 248 779,42 zł, w tym finansowanie z budżetu NCBR 10 248 779,42 zł, wkład własny 0,00 zł.

Jest to mobilne laboratorium kryminalistyczne zainstalowane w rozkładanym 20-stopowym kontenerze, składające się z sześciu modułów:

  • do dokumentowania miejsca zdarzenia, pozwalający na tworzenie mapy terenu za pomocą skanowania laserowego 3D i fotografii bazujących na platformie lotniczej (dron),
  • do badań biologicznych, pozwalający na uzyskanie profilu DNA sprawcy lub ofiar ataku terrorystycznego z zabezpieczonego przedmiotu na miejscu zdarzenia i przesłanie go do przeszukania w kryminalistycznych bazach danych; możliwe jest również stworzenie lokalnej bazy eliminacyjnej osób biorących udział w oględzinach, w celu oddzielenia ich śladów od śladów dowodowych pochodzących od sprawców i ofiar katastrofy,
  • do badań daktyloskopijnych, pozwalający na ujawnienie śladów daktyloskopijnych z zabezpieczonego przedmiotu przy zastosowaniu technik wizualizacji śladów na miejscu zdarzenia i przesłania ich do przeszukania w kryminalistycznych bazach danych również z możliwością stworzenia bazy eliminacyjnej (AFIS),
  • do analizy zabezpieczonych telefonów komórkowych,
  • do analizy zabezpieczonych nagrań z monitoringu (IDEMIA),
  • do rekonstrukcji przebiegu zdarzenia na podstawie danych balistycznych.

Głównym zadaniem Mobilnej Platformy Kryminalistycznej jest udzielenie wsparcia grupom śledczym dokonującym oględzin rozległego i skomplikowanego pod względem kryminalistycznym miejsca zdarzenia, bezpośrednio w jego sąsiedztwie. Mobilne laboratorium kontenerowe, bez względu na jego konfigurację, nie jest w stanie w pełni zastąpić stacjonarnego laboratorium kryminalistycznego, ale daje możliwość szybkiej weryfikacji wytypowanego materiału dowodowego. Gestorem sprzętu jest Skarb Państwa reprezentowany przez Komendanta Głównego Policji i to Policja w tym konkretnym przypadku opracowała szczegółowe wymagania. Niemniej jednak modułowa budowa platformy pozwala na jej dowolną konfigurację pod indywidualne potrzeby podmiotu zamawiającego.

Platforma może być zasilana bezpośrednio z sieci energetycznej jeżeli tylko jest dostępna w pobliżu, ale posiada również autonomiczny system zasilania z wbudowanym agregatem prądotwórczym oraz układ podtrzymania napięcia. Dzięki układowi samopoziomowania oraz automatycznej klimatyzacji i wentylacji może funkcjonować w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Posiada stosowne dopuszczenia do załadunku i transportu drogą lądową, morską i powietrzną.

Prototyp platformy został zaprezentowany w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Szkole Policji w Pile oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Mobilna Platforma Kryminalistyczna zajęła trzecie miejsce (ex aequo) w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” na najlepsze projekty opisane w katalogu: Innowacje - Wdrożenia – Bezpieczeństwo – Obronność 2022. Konkurs, zorganizowany przez portalmundurowy.pl, odbył się pod patronatem honorowym ministra Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz dr. Remigiusza Kopoczka, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zwieńczeniem akcji promocyjnej był udział w Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE 2022, które odbyły się w dniach 27-29 kwietnia 2022 r. w Kielcach. Na targach, MPK była prezentowana m.inn. przedstawicielom Komendy Głównej Policji (I Zastępca KG Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak), ABW, Żandarmerii Wojskowej, przedstawicielom polskich szkół policyjnych oraz kierownictwu policji węgierskiej. Nasze stoisko odwiedzili również przedstawiciele NCBiR.

Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego zostały zakończone uroczystym wręczeniem nagród dla najlepszych produktów - Mobilna Platforma Kryminalistyczna uzyskała w tej kategorii nagrodę POLSECURE (ex aequo).

W dniu 13 października 2023 roku, na podstawie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawartej  pomiędzy Politechniką Warszawską a Komendą Główną Policji, zbudowany prototyp Mobilnej Platformy Kryminalistycznej, został przekazany gestorowi tj. Komendzie Głównej Policji celem użytkowania w polskiej Policji.

 


Source URL: http://simr.pw.edu.pl/strona/badania-i-nauka-projekty-projekty-badawcze/1425-projekt-kontener