Dziekan i prodziekani

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

tel.: +(48-22) 234 84 30
fax: +(48-22) 234 83 31
e-mail: dziekan.simr@pw.edu.pl

Konsultacje: środa, godz. 12:00 – 13:00

Prodziekan ds. nauczania

doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski

tel.: +(48-22) 234 84 30
e-mail: andrzej.wasiewski@pw.edu.pl

Konsultacje: środa, godz. 12:00 – 14:00

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Witold Marowski, prof. uczelni

tel.: +(48-22) 234 84 30
e-mail: witold.marowski@pw.edu.pl

Konsultacje: środa, godz. 12:00 – 13:00

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni

tel.: +(48-22) 234 84 30
e-mail: robert.zalewski@pw.edu.pl

Konsultacje: środa, godz. 11:00 – 12:00

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni

tel.: +(48-22) 234 84 30
e-mail: piotr.przybylowicz@pw.edu.pl

Konsultacje:   piątek,  godz. 15:00 – 16:00 (w tygodniu bez zjazdów)
                             piątek,  godz. 16:00 – 18:00 (w terminach zjazdów)
                             sobota, godz. 13:00 – 14:00 (w terminach zjazdów)