Nowy regulamin korzystania z miejsc parkingowych na terenie Wydziału SiMR PW wraz z cennikiem na rok 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wydanym 21 grudnia 2021 r. zarządzeniem Dziekana w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsc parkingowych na terenie Wydziału SiMR PW, do którego dołączone są również takie dokumenty, jak umowa najmu, wzór indywidualnego wniosku o umożliwienie korzystania z parkingu wydziałowego oraz informacja o wysokości opłat w roku 2022.