Informacja o opłatach za parking wydziałowy w roku 2021

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości opłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych na terenie SiMR PW w roku 2021.