Docieplenie budynku (2019)

Termomodernizacja budynku Gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych przy ul. Narbutta 84 w Warszawie dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł i w formie dotacji w kwocie 500.000,00 zł.