Laboratorium Wydruków 3D

Laboratorium Wydruków 3D (w skrócie: Laboratorium 3D) na wydziale SiMR PW, zwane potocznie „farmą drukarek 3D”, zostało oficjalnie otwarte 12 maja 2017 r.. Farma drukarek oznacza tu zintegrowaną grupę maszyn stosujących technologię przyrostową. Decyzję o utworzeniu „Laboratorium Wydruków 3D” podjął w połowie 2016 r. dziekan wydziału SiMR PW i zostało ono powołane dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników SiMR PW z przeznaczeniem do wspomagania procesu kształcenia, wykorzystywania w badaniach naukowych oraz bieżącej działalności instytutów SiMR PW, np. wytwarzania elementów do stanowisk badawczych.

Laboratorium Wydruków 3D wyposażone jest w 18 drukarek 3D stosujących technologię przyrostową FDM (ang. fused deposition modeling), oznaczanej także jako FFF (ang. fused filament fabrication). W FDM/FFF obiekty powstają z nakładanych warstwowo włókien polimeru, który jest topiony i podawany przez dyszę.