Kierunki studiów prowadzone przez wydział SiMR na trzecim miejscu w kraju

Z dumą informujemy, że w opublikowanym właśnie przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy najnowszym rankingu studiów inżynierskich, prowadzone na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych kierunki studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (w obecnym brzmieniu: „Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych”) oraz MECHATRONIKA (w obecnym brzmieniu: „Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych”) zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu w kraju.

Poszczególne kierunki studiów inżynierskich oceniane były według kilkunastu kryteriów w siedmiu obszarach tematycznych: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, efektywność naukowa, umiędzynarodowienie oraz innowacyjność.

Szczegółowe wyniki rankingu studiów inżynierskich „Perspektywy 2019” »