Zaproszenie do V edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”

Departament Badań i Rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. zaprasza studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w V edycji konkursu na projekt badawczo-rozwojowy dla Grupy Kapitałowej PGNiG, zatytułowany „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”.

To już piąta edycja konkursu, którego zwycięzca ma szansę na zrealizowanie swojego autorskiego pomysłu w PGNiG, otrzymując na ten cel nawet 400 tysięcy zł, zaś troje wyłonionych przez Kapitułę laureatów otrzyma nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 30000, 20000 i 10000 złotych. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji.

Konkurs ten organizowany jest nieprzerwanie od 2015 roku. Skierowany jest do studentów oraz doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce oraz firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R.

W bieżącej edycji czekamy na pomysły z następujących obszarów:

1.            Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów;

2.            Technologie wodorowe i biometanowe;

3.            Ochrona środowiska;

4.            Podziemne magazynowanie węglowodorów;

5.            Big Data – zastosowania, możliwości;

6.            Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM);

7.            Robotyka i sztuczna inteligencja;

8.            Media społecznościowe – możliwości dla sektora;

9.            Nowe zastosowanie paliw gazowych;

10.          Innowacyjne metody współpracy z klientem;

11.          Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów;

12.          Wiercenia kierunkowe:  wyzwania technologiczne;

13.          Sieci gazowe;

jak również w innych obszarach działalności i zainteresowań Spółek Grupy Kapitałowej, w tym związanych z popularyzacją marki PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: konkursMIP@pgnig.pl, na załączonym formularzu, w terminie do dnia 15.11.2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.

» Formularz zgłoszenia projektu, regulamin konkursu, plakat