Zapisy do V edycji Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PiM

Od 27 stycznia 2020 r. rozpoczynają się zapisy do V edycji Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn. Regulaminowy okres zgłoszeń do Konkursu to 27 I - 28 II 2020 r. Eliminacje (I etap) zostaną przeprowadzone w dniu 19 marca 2020 r. w szkołach, które zgłoszą się do Konkursu.

Szkoły, których uczniowie chcieliby wziąć udział w konkursie, powinny dokonać zgłoszenia z podaniem dokładnej liczby swoich uczestników oraz zadeklarować przeprowadzenie dla nich I etapu (szkolnego). Zgłoszenie takie powinno być dokonane za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej wydziału SiMR PW.

Konkurs jest przewidziany dla uczniów szkół średnich, zainteresowanych szeroko rozumianymi problemami współczesnej mechaniki i mechatroniki samochodowej. Podobnie jak w roku ubiegłym, konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.

Laureaci i wyróżnieni finaliści konkursu mogą ubiegać się o przyjęcie z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia prowadzone na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021.

Formularz zgłoszenia i więcej informacji o Konkursie »