Spotkanie Klubu Absolwentów 10 III 2016 r.

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy!
Uprzejmie zapraszamy na spotkanie Klubu Absolwentów, które odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. (najbliższy czwartek) o godz. 17.00 w sali 2.19.

W trakcie spotkania kol. inż. Stefan Bądzyński wygłosi prelekcje na temat nowej walcowni w "Hucie Warszawa".

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Zarządu Klubu
dr inż Szymon Dowkontt