Półfinał XV Olimpiady Techniki Samochodowej - wyniki

22 marca 2014 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się półfinał XV Olimpiady Techniki Samochodowej. W teście liczącym 40 pytań obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp wzięło udział 466 uczniów.

Przed uczestnikami postawiono zadanie rozwiązania testu w ciągu 45 minut poprzez wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym lub prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego. Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1, 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80.

Po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady do Finału Olimpiady (III etap) zakwalifikowano 10 osób.

Lista finalistów:

1. Rafał DZIĘGIEL Krosno 68 pkt.
2. Michał ŻACZEK Wrocław 61 pkt.
3. Krzysztof TARASEWICZ Białystok 60 pkt.
4. Radosław NIERODA Krosno 59 pkt.
5. Piotr SIŁA Wolbórz 59 pkt.
6. Mateusz PATLA Krosno 58 pkt.
7. Jakub GAWORCZYK Bochnia 57 pkt.
8. Paweł GWIŻDŻ Nowy Targ 57 pkt.
9. Tomasz LECH Dynów 57 pkt.
10. Jacek OCHENDÓŻKA Skalbmierz 57 pkt.

Etap finałowy (praktyczny) XV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej odbędzie się w Warszawie w sobotę 10 maja 2014 r. w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki 105 o godz. 10:00.