Półfinał VII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej

W sobotę 19 marca 2016 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych odbył się półfinał XVII Olimpiady Techniki Samochodowej.

Przedmiotem II etapu olimpiady, przeprowadzonego 19 marca 2016 r. w Warszawie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.

W konkursie półfinałowym XVII Olimpiady brało udział około 500 uczniów. Do finału, który będzie miał miejsce 21 maja w Warszawie, zakwalifikowało się 10 uczniów.

W trakcie zmagań uczniów odbyło się m.in. spotkanie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z dziekanem wydziału SiMR, prof. Stanisławem Radkowskim, oraz prezentacja laboratoriów Wydziału SiMR.

Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. Andrzej Reński. W składzie Komitetu znajdują się również: prof. Jerzy Bajkowski, doc. Andrzej Wąsiewski, dr Hubert Sar.

Lista finalistów i komunikat komisji egzaminacyjnej