Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z przemysłem motoryzacyjnym

Politechnika Warszawska i firma Arrinera Technology S.A. ogłaszają konkurs dla studentów  i doktorantów Politechniki Warszawskiej na obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym.

Nagrody zostaną przyznane w postaci jednorazowej wypłaty finansowej w trzech kategoriach:

1) praca doktorska – 3 000 zł,

2) praca magisterska – 2 000 zł,

3) praca inżynierska – 1 000 zł.

Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac jest możliwość ich przyszłego wdrożenia do produkcji. Na Konkurs mogą być składane obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym, które uzyskały ocenę minimum dobrą, napisane w języku polskim lub angielskim. W Konkursie oceniane będą prace obronione w okresie do 2 lat wstecz od momentu ogłoszenia konkursu, ale nie później niż do dnia poprzedzającego termin składania prac w konkursie.

Termin zgłoszenia prac upływa 31 marca 2017 roku.

„Politechnika Warszawska jest od lat silnie zaangażowana w stały rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, szczególnie poprzez opracowywanie nowych technologii, ich transfer i komercjalizację. Udział w konkursie współorganizowanym przez Politechnikę Warszawską i firmę Arrinera Technology S.A. daje naszym studentom możliwość pracy nad rozwiązaniem problemów, które faktycznie są istotne dla branży motoryzacyjnej. Zdobywają oni w ten sposób bezcenną wiedzę praktyczną, która zaowocuje potem w ich życiu zawodowym.” – Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Lewenstein.

Fundatorem nagród jest firma Arrinera Technology S.A.która współpracuje już od kilku lat z Politechniką Warszawską. Efektem tej współpracy jest opracowanie przez naukowców z wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW aerodynamiki pierwszego polskiego auta wyścigowego Hussarya, skonstruowanego przez firmę.

„Firma Arrinera Technology S.A., współpracująca od lat z Politechniką Warszawską, z przyjemnością przystąpiła do konkursu wspomagającego młodych, zdolnych i ambitnych inżynierów i konstruktorów. Jesteśmy pewni, że profesjonalnie wyszkolona kadra naukowa jak również nowoczesne zaplecze badawcze przyczynią się do rozwoju przyszłościowych technologii w polskiej motoryzacji. Liczę, iż opracowane przez nich pomysły i technologie znajdą zastosowanie w różnych wariantach samochodu Arrinera.” – Prezes Zarządu Spółki Arrinera Technology S.A.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską, a Arrinera Technology S.A.  w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Celem konkursu jest promowanie najlepszych prac studentów  i doktorantów Politechniki Warszawskiej związanych z przemysłem motoryzacyjnym oraz wzmacnianie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do pobrania plików.

Regulamin

Opinia Promotora 

Wniosek