Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej Pojazdów i Maszyn

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej począwszy od wiosny 2016 roku organizuje Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej z zakresu Pojazdów i Maszyn.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter otwarty, ogólnopolski. Jest to konkurs wiedzy i tematycznie kierowany jest do uczniów, którzy uczą się lub interesują się zagadnieniami mechaniki i mechatroniki pojazdów lub maszyn.

Konkurs organizowany będzie corocznie w semestrze letnim, rozpoczynając od roku szkolnego/akademickiego 2015/16. Konkurs jest dwustopniowy (dwuetapowy). I etap (eliminacje) ma charakter etapu szkolnego i polega na rozwiązaniu przez uczestników zestawów testów przesłanych do szkół, które zadeklarowały udział. Etap II (finał) odbywa się w siedzibie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

W bieżącej, I edycji poszczególne etapy Konkursu będą się odbywały w następujących terminach:

  • Etap I (eliminacje) - dnia 28.04.2016r.,
  • Etap II (finał) - dnia 07.06.2016 r.

Szkoły, których uczniowie chcieliby wziąć udział w Konkursie powinny zgłosić swoich uczestników za pomocą formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału SiMR. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 11 kwietnia 2016 do 25 kwietnia 2016 r.

Strona I edycji Konkursu tutaj.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!