II edycja Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PiM

Komitet Główny Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn, prowadzonego przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, ma przyjemność ogłosić organizację jego kolejnej - drugiej edycji. Konkurs jest przewidziany dla uczniów szkół średnich, zainteresowanych szeroko rozumianymi problemami współczesnej mechaniki i mechatroniki samochodowej. Podobnie jak w roku ubiegłym, Konkurs jest otwarty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.

Wyjątkowy charakter tego Konkursu podkreśla fakt premiowania jego laureatów oraz wyróżnionych finalistów kwalifikacją w postępowaniu rekrutacyjnym, z pominięciem ogólnej procedury kwalifikacyjnej opartej na wynikach egzaminu maturalnego, na kierunki studiów prowadzone przez Wydział SiMR PW.

Szczegółowe informacje o Konkursie