Technika i Mechatronika Pojazdów Samochodowych

Ogólna charakterystyka:

W ramach studium przedstawione będą trzy podstawowe grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadą działania i eksploatacją układów mechanicznych i mechatronicznych pojazdów, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia.

Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania:               15 trzydniowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela)
  • Zasady naboru:            Zgłoszenie
  • Termin zgłoszeń:           30 września
  • Opłaty:                       Opłata kwalifikacyjna i wstępna 300 zł., Czesne – 4 200 zł (w trzech ratach po 1400 zł za semestr);

Studium organizowane przez:

  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  • Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

Kierownik studium:  Prof. dr hab. inż Stanisław Radkowski                                             

Adres:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Warszawa 02-524, ul. Narbutta 84

Tel. 022 234-83-76 lub 022 234-81-18

e-mail: studium@simr.pw.edu.pl