Studia doktoranckie

Informacje ogólne

Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej prowadzone są stacjonarne (dzienne, bezpłatne) studia doktoranckie w języku polskim i niestacjonarne (zaoczne, płatne) studia doktoranckie w języku polskim oraz angielskim w zakresie dwóch dyscyplin naukowych:

  • Budowy i Eksploatacji Maszyn
  • Mechaniki.