Rządowy program praktyk dla studentów

Począwszy od czerwca 2015 roku pojawiła się możliwość realizowania regulaminowych praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w podległych im i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

Proponowany rządowy program praktyk studenckich w administracji publicznej jest szansą na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz daje możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności. Nie mniej istotnym celem jest również umożliwienie studentom sprawdzenia swoich zdolności do adaptacji w nowym środowisku, elastyczności zachowań oraz oceny możliwości realizacji własnych planów zawodowych.

Dostępnych jest 16 600 miejsc praktyk w 1 500 urzędach administracji rządowej. Program praktyk będzie dostosowywany do programu studiów, w tym studiów typowo technicznych.

Studenci zainteresowani tymi praktykami powinni zgłaszać się do opiekunów praktyk na naszym wydziale.

Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty dostępne są na stronie: http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku

W przypadku pytań dotyczących praktyk w administracji rządowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla uczelni adres e-mail: praktykiwadministracji@mnisw.gov.pl