Zmiana terminów zjazdów i trybu realizacji zajęć na studiach niestacjonarnych

Zarządzeniem nr 1/2020 Dziekana Wydziału SiMR z dnia 31 marca 2020 roku ustalony został nowy terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych, podczas których zajęcia prowadzone będą w sposób zdalny.

Studenci zapisani w USOS na poszczególne przedmioty zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym systemie poinformowani o formie realizacji zajęć, zasadach uczestnictwa i zaliczania, dostępności prowadzących dane zajęcia i dostępności materiałów pomocniczych.

Nowy terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych »