Zmiana numerów kont bankowych na indywidualnie przypisane studentom

Informujemy, iż począwszy od dnia 01.07.2015 r. wpłat z tytułu opłat za studia (czesne, warunki, indeks, legitymacja, dyplom) należy dokonywać na indywidualnie przypisany numer konta bankowego. 

 Indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb, w module Dla studentów -> Rozliczenia.
Numery tych kont są również do odbioru w dziekanacie.