W poniedziałek 15 VI 2020 r. zajęcia według planu piątkowego

W dniu 15 VI 2020 r. (poniedziałek) zajęcia będą się odbywały według planu obowiązującego w piątki.