W czwartek 4 I 2018 r. zajęcia wg planu poniedziałkowego

Przypominamy, że w czwartek, 4 I 2018 r., zajęcia będą się odbywały według planu obowiązującego w poniedziałki.

(Na podstawie  §1 ust. 3 zarządzenia nr 12/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2017/2018.)