Sesje z coachem i doradcą w czerwcu

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej ze statusem osoby niepełnosprawnej na czerwcowe sesje  z coachem i/lub sesje z doradcą zawodowym.

Sesje coachingowe prowadzi Pani Anna Tychmańska - certyfikowany coach w International Coaching Community, psycholog (Uniwersytet Warszawski), doradca zawodowy.
Doradztwo zawodowe prowadzone jest przez Panią Anetę Tyczyńską - pedagog pracy o specjalności orientacja i poradnictwo zawodowe.
Terminy spotkań, formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronie Projektu.

Szczegóły