Propozycja studiów w Korei Południowej

Studia w Korei Południowej na UNIVERSITY OF ULSAN (UOU)

  • Oferta skierowana do: studentów studiów I i II stopnia
  • Wielkość wymiany: 3 studentów rocznie
  • Długość pobytu: 1 lub 2 semestry
  • Czesne: Studenci biorący udział w wymianie ponoszą koszty opłat za naukę w uczelni macierzystej i będą zwolnieni z opłat za naukę w instytucji przyjmującej.
  • Koszty ponoszone przez studentów uczestniczących w wymianie: Studenci pokrywają we własnym zakresie wszystkie koszty związane z podróżą i pobytem w uczelni przyjmującej.

Terminy składania aplikacji:
- semestr jesienny (rozpoczęcie we wrześniu) – pierwszy piątek maja
- semestr wiosenny (rozpoczęcie w marcu) – pierwszy piątek grudnia

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://en.ulsan.ac.kr/contents/admissions/exchange_study_abroad

Zainteresowani kontaktują się z panią Dominiką  Frąk – Dudzińską
dfrak@cwm.pw.edu.pl
tel.: (22) 234 15 94