Godziny dziekańskie 12.V, 14.V

  • 12 maja 2015 (wtorek) - Dzień Wydziału SiMR,
    godziny dziekańskie od 14:00 do końca dnia dla odbywających się w tym czasie wykładów na studiach stacjonarnych.
  • 14 maja 2015 (czwartek) - Piknik Południa,
    godziny dziekańskie od 14:00 do końca dnia dla odbywających się w tym czasie wykładów na studiach stacjonarnych.