Erasmus+ 2015/16 - Ostateczny termin składania dokumentów

Centrum Współpracy Międzynarodowej poinformowało nas o terminie składania dokumentów aplikacyjnych na semestr zimowy i semestr letni to 30.06.2015.
Dokumentem aplikacyjnym jest jakikolwiek dokument wystawiany przez uczelnię zagraniczną, potwierdzający fakt przyjęcia studenta.

Po 30 czerwca nie będziemy przyjmować dokumentów aplikacyjnych.
Dokumenty można uzupełniać po tym terminie, jednak nie później niż na miesiąc przed wyjazdem.
Dr Andrzej Selenta
Erasmus+ SiMR