Dodatkowe egzaminy z języka

Studium języków obcych PW organizuje w maju 2015 dodatkowe egzaminy językowe

  • na poziomie B1 (angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) - dla osób, które chciałyby uzyskać poświadczenie znajomości drugiego języka obcego
  • na poziomie C1 (język angielski ogólny) - dla osób, które potrzebują uzyskać poświadczenie znajomości języka angielskiego na wyższym poziomie niż obowiązkowy poziom B2 egzamin
  • Mondiale z technicznego języka angielskiego i niemieckiego - dla osób, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
  • egzamin C1 Academic (język angielski akademicki) - egzamin obowiązkowy dla studentów I stopnia studiów anglojęzycznych. Na ten egzamin zapraszamy także studentów II stopnia studiów anglojęzycznych, którzy mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych.

Prezypominamy, że w Ośrodku Języka Angielskiego SJO PW można też zdawać międzynarodowe certyfikowane egzaminy PTE i IELTS. Oba te egzaminy, zdane na odpowiednim poziomie, zwalniają z uczelnianego egzaminu B2.
Informacje o terminach egzaminów i zapisach - na stronie www.sjo.pw.edu.pl
 ZAPRASZAMY!