Cykl wykładów Visiting Prof. Konrada Okulicza (dla studiów magisterskich i doktoranckich)

Wydział SiMR oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej zapraszają na cykl wykładów dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich

"Technical Product Innovation / Virtual Product Development"

Wykładowca: Prof. Dr.-Ing. Konrad Okulicz, Cologne University of Applied Sciences, Kolonia, Niemcy
Wykłady prowadzone są w jęz. angielskim i polskim.

Prof. Okulicz jest uznanym ekspertem w dziedzinie całościowego procesu powstawania nowych, innowacyjnych rozwiązań w budowie maszyn i pojazdów.
W swoich publikacjach propaguje procedury i metody nazywane Product Lifecycle Management (PLM), które mają zastosowanie od fazy poszukiwania nowych idei, poprzez proces konstrukcyjny, produkcję, zbyt aż do recyklingu zamykającego żywot produktu.
Prof. Okulicz działał zarówno w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym jak i na Wydziale Pojazdów i Inżynierii Produkcji swojej macierzystej uczelni w Kolonii.
Profesor Okulicz jest honorowym profesorem Wydziału SiMR PW.

Miejsce: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Terminy sala godz liczba godzin
20.11.2014 czwartek 3.7 8:15 –10:00 2
25.11.2014 wtorek 3.12 14:15 – 17:00 3
8.12.2014 poniedziałek multimedialna,
wykład i konsultacje
14:15 – 18:00 4
9.12.2014 środa multimedialna 14:15 – 18:00 4
12.01.2015 poniedziałek multimedialna 14:15 – 18:00 4
13.01.2015 wtorek multimedialna 14:15 –18:00 4
19.01.2015 poniedziałek multimedialna,
wykład i konsultacje
14:15 – 19:00 5
20.01.2015 wtorek multimedialna,
wykład i konsultacje
14:15 – 18:00 4

Szczegółowych informacji udziela: dr inż. Paweł Ciężkowski
tel. 234-81-16, e-mail: paweł.ciezkowski@simr.pw.edu.pl

Działanie realizowane w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”
współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego