Aktualności

Warsztaty z doskonalenia umiejętności społecznych

- Umiejętność współpracy i komunikacji w zespole
- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
- Zarządzanie projektami – moda czy konieczność?

Studia niestacjonarne - plany zjazdów

Obowiązujące terminy zjazdów w roku 2013/14.

Plany zajęć w roku akademickim 2013/14

Zostały już opublikowane plany zajęć dla studiów stacjonarnych (dziennych).

Biuro Karier PW - zaproszenie na warsztat rekrutacyjny LIDL BRAND FACTORY

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza studentów ostatnich lat i absolwentów na warsztat rekrutacyjny do programu Lidl Brand Factory organizowany przez Centralę Lidl Polska – pion biznesowy.

Nowy kierunek: "Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych"

Trwają przygotowania do uruchomienia od roku akademickiego 2013/14 nowego kierunku na studiach inżynierskich I stopnia.

Kierunek Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych ma na celu wykształcenie inżyniera, który sprosta intensywnemu rozwojowi techniki, gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektro - mechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych, włączając w to pojazdy autonomiczne i specjalne.