Aktualności

Zaproszenie

W dniu 9 grudnia (środa) 2015 o godz. 16:15 (do 18:00) w Sali Multimedialnej  
w ramach zajęć ‘”Przedsiębiorczość Innowacyjna”
odbędzie się spotkanie z firmą MotoKariera
zajmującą  się budowaniem karier w branży motoryzacyjnej - www.motokariera.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
dr inż. Andrzej Selenta

Propozycja studiów w Korei Południowej

Studia w Korei Południowej na UNIVERSITY OF ULSAN (UOU)

 • Oferta skierowana do: studentów studiów I i II stopnia
 • Wielkość wymiany: 3 studentów rocznie
 • Długość pobytu: 1 lub 2 semestry
 • Czesne: Studenci biorący udział w wymianie ponoszą koszty opłat za naukę w uczelni macierzystej i będą zwolnieni z opłat za naukę w instytucji przyjmującej.
 • Koszty ponoszone przez studentów uczestniczących w wymianie: Studenci pokrywają we własnym zakresie wszystkie koszty związane z podróżą i pobytem w uczelni przyjmującej.

Odbiór indeksów i legitymacji

Odbiór indeksów i legitymacji dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia odbędzie się w dniu 10.10.2015r. (sobota) po szkoleniu BHP w Dziekanacie.

Obowiązkowe szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku odbędzie się w następujących terminach (są to jedyne terminy w tym roku akademickim):

 • 02.10.2015, (piątek) godz. 16:15 – 19.00 Studia stacjonarne, kierunek MiBM grupy: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8;
 • 09.10.2015, (piątek) godz. 16:15 – 19:00 Studia stacjonarne, grupy kierunek MIBM 1.9; 1.10; kierunek MTR 1.3; 1.4; 1.5; kierunek IPEH grupy 1.1; 1.2; 1.3.
 • 10.10.2015, (sobota) godz. 10:00 – 13:00 Studia niestacjonarne I i II stopnia
 • 16.10.2015, (piątek) godz. 18:15 – 21:00 Studia stacjonarne, grupy 1.6 MIBM, 1.1 MTR; 1.2 MTR

Zapisy na zajęcia - informacja dla studentów I roku

Studenci I roku na studiach stacjonarnych proszeni są o ponowne zapisanie się na przedmiot Techniki komputerowe (semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016).

Zapisów będzie można dokonać od poniedziałku 05.10.2015 od godz.18.00 do wtorku 06.10.2015 do godz. 5.50.

Rozmowy z Prodziekanem ds. Nauczania

Prodziekan ds. Nauczania prof. dr hab. inż. W. Marowski zaprasza zainteresowanych studentów I roku studiów I stopnia na rozmowy w dniu 16 września 2015 roku w godz. 10.30 – 14.00.

Dla pozostałych studentów rozmowy z Prodziekanem ds. Nauczania prof. dr hab. inż. Witoldem Marowskim przewidziane są w następujących terminach:

- II rok 18.09.2015 (piątek)

- III rok i studia II stopnia (mgr)  21.09.2015 (poniedziałek)

Zapisy na zajęcia przez USOSweb

W roku akademickim 2015/2016 studenci I i II roku studiów, I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne, zapisują się na zajęcia poprzez USOSweb.
Terminy zapisów będą dostępne po 07.09.2015 r.

Zmiana numerów kont bankowych na indywidualnie przypisane studentom

Informujemy, iż począwszy od dnia 01.07.2015 r. wpłat z tytułu opłat za studia (czesne, warunki, indeks, legitymacja, dyplom) należy dokonywać na indywidualnie przypisany numer konta bankowego. 

Egzamin z PAiTM

Egzamin z Podstaw Automatyki i Teorii Maszyn u prof. Z Starczewskiego odbędzie się w środę, 8 lipca 2015 r., o godz. 9.00 w sali 2.5.

Erasmus - terminy egzaminu językowego

Drodzy studenci,
SJO podało nam terminy egzaminu językowego kwalifikującego na wyjazd w ramach programu Erasmus.

Erasmus+ 2015/16 - Ostateczny termin składania dokumentów

Centrum Współpracy Międzynarodowej poinformowało nas o terminie składania dokumentów aplikacyjnych na semestr zimowy i semestr letni to 30.06.2015.
Dokumentem aplikacyjnym jest jakikolwiek dokument wystawiany przez uczelnię zagraniczną, potwierdzający fakt przyjęcia studenta.

Po 30 czerwca nie będziemy przyjmować dokumentów aplikacyjnych.
Dokumenty można uzupełniać po tym terminie, jednak nie później niż na miesiąc przed wyjazdem.
Dr Andrzej Selenta
Erasmus+ SiMR

UWAGA - studia niestacjonarne

W związku  z pogrzebem prof. Hieronima Jakubczaka w dniu 22.05.2015r. (piątek) dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.

Zaproszenie na seminarium

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału SiMR Zaprasza PRACOWNIKÓW i Studentów
w dniu 26 maja 2015 r (wtorek)   godz. 14:00-18:00,  sala 3.4
na seminarium poprowadzone przez firmę Ponar Wadowice S.A  producenta i projektanta hydrauliki siłowej, pod tytułem:

Hydraulika siłowa – od teorii do praktyki, kierunki rozwoju

Konkurs dla studentów i doktorantów w ramach projektu TRAVISIONS 2016

Konkurs jest skierowany do studentów I, II oraz III stopnia, w wyniku którego zwycięskie zespoły będą miały możliwość zaprezentowania swoich pomysłów szerokiemu, międzynarodowemu gremium podczas konferencji Transport Research Arena (TRA) 2016.
Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek 26 maja 2015 roku o godzinie 16:15 w sali multimedialnej Gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Ważna informacja - plan piątkowy w poniedziałek, 1.06.2015

W semestrze letnim:
01.06.2015 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

patrz Zarządzenie Rektora nr 25/2014 z dnia 09/04/2014

Szkolenia dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PW

Temat: warsztaty Excel, Access, AutoCAD

program, terminu, zakres

Godziny dziekańskie 12.V, 14.V

 • 12 maja 2015 (wtorek) - Dzień Wydziału SiMR,
  godziny dziekańskie od 14:00 do końca dnia dla odbywających się w tym czasie wykładów na studiach stacjonarnych.
 • 14 maja 2015 (czwartek) - Piknik Południa,
  godziny dziekańskie od 14:00 do końca dnia dla odbywających się w tym czasie wykładów na studiach stacjonarnych.

WUT Exchange Day 27.04.2015 (poniedziałek) - zaproszenie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne WUT Exchange Day - 27 kwietnia 2015r. (poniedziałek), godz. 16:15, sala 208, Gmach Główny PW, dotyczące oferty programów wymiany międzynarodowej, dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Dodatkowe egzaminy z języka

Studium języków obcych PW organizuje w maju 2015 dodatkowe egzaminy językowe

 • na poziomie B1 (angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) - dla osób, które chciałyby uzyskać poświadczenie znajomości drugiego języka obcego
 • na poziomie C1 (język angielski ogólny) - dla osób, które potrzebują uzyskać poświadczenie znajomości języka angielskiego na wyższym poziomie niż obowiązkowy poziom B2 egzamin
 • Mondiale z technicznego języka angielskiego i niemieckiego - dla osób, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
 • egzamin C1 Academic (język angielski akademicki) - egzamin obowiązkowy dla studentów I stopnia studiów anglojęzycznych. Na ten egzamin zapraszamy także studentów II stopnia studiów anglojęzycznych, którzy mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych.

Prezypominamy, że w Ośrodku Języka Angielskiego SJO PW można też zdawać międzynarodowe certyfikowane egzaminy PTE i IELTS. Oba te egzaminy, zdane na odpowiednim poziomie, zwalniają z uczelnianego egzaminu B2.
Informacje o terminach egzaminów i zapisach - na stronie www.sjo.pw.edu.pl
 ZAPRASZAMY!

Lista studentów na wyjazdy - ERASMUS+ 2015/16

Lista studentów wydziału SiMR zakwalifikowanych na wyjazdy w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2015/16