Stypendia im. inż. Mieczysława Króla

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2016/2017 przyjmowane będą do 31 X 2016 r. Należy je składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW.

O stypendia mogą się ubiegać studenci Politechniki Warszawskiej posiadający obywatelstwo polskie, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Kandydaci powinni spełniać i w składanych wnioskach udokumentować warunki:

  • mieć zaliczony pierwszy rok studiów
  • wykazywać się średnią (obliczoną wg zasad regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25
  • spełniać warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego

Pełen Regulamin Stypendium oraz wzór wniosku dostępny w Dziekanacie. Wnioski, po potwierdzeniu przez Dziekana wnioskodawca składa w pokoju 112 w Gmachu Głównym.

Wniosek o przyznanie stypendium w roku akademickim 2016/2017 i regulamin stypendium im. inż. Mieczysława Króla