Badania lekarskie

Wszyscy nowo przyjęci studencji mają obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia wybranych studiów.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez lekarza medycyny pracy (dowolnego). Formularz skierowania dostępny jest w zakładce Do pobrania na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) w systemie zapisy.pw.edu.pl.

Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane podczas rekrutacji.