Konta studenckie poczty elektronicznej

Studenci i doktoranci używają adresów poczty elektronicznej w formacie: numeralbumu@pw.edu.pl

Wszystkie konta poczty elektronicznej znajdują się we wspólnej, niezależnej od struktury wydziałowej domenie pw.edu.pl, obsługiwanej przez Centrum Informatyzacji PW. Aby zalogować się do systemu, trzeba posiadać aktywny status studenta w systemie USOS.

Dostęp do serwera studenckiego i zasady korzystania z kont studenckich

Świadczone usługi, rekomendacje w zakresie sprzętu komputerowego, wsparcie techniczne Centrum Informatyzacji PW