Opis projektu

Opis projektu

Konstrukcja nośna. Niezbędne do startu w zawodach FS jest dostosowanie samochodu do wymogów regulaminowych.
Organizatorzy, chcąc uniknąć startu tego samego samochodu kilka lat z rzędu, regulaminowo nakazują zmianę konstrukcji. Kluczowym elementem naszego projektu jest więc budowa dwóch konstrukcji nośnych, realizowana w kolejnych latach.  Realizując projekt zamierzamy zaprojektować ramę zgodnie z regulaminem FS przewidzianym na dany rok startów, a następnie sprawdzić wytrzymałościowo za pomocą programów inżynierskich. Do tego celu chcemy użyć oprogramowania, które obecnie wiedzie prym na rynku światowym: preprocessora Hyperworks oraz solvera Abaqus. Aby uniknąć błędnych obliczeń, przed przystąpieniem do pracy z programami planujemy wziąć udział w szkoleniach w zakresie ich zaawansowanej obsługi w istotnych dla nas obszarach obliczeń. W środowisku inżynierów krąży powiedzenie „obliczenia obliczeniami, a życie jest życiem”, z którym wiąże się kolejny punkt projektu. W celu zweryfikowania naszych obliczeń z rzeczywistością, planujemy przeprowadzenie badań sztywności skrętnej konstrukcji nośnych pojazdu jako wskaźnika jakości konstrukcji. Uczelnia nie jest wyposażona w sprzęt odpowiedni do wykonania tych badań, dlatego chcemy zbudować własne stanowisko, które w przyszłości będzie służyło również do zadań realizowanych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Zderzak – struktura energochłonna. Projekt zderzaka  jest niesamowicie ciekawym zagadnieniem dającym ogromne możliwości rozwoju. Obecne trendy motoryzacji dążą przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Realizując projekt zderzaka każdy z nas będzie mógł się wiele nauczyć o procesach dyssypacji energii, zarówno w strukturach metalowych jak i kompozytowych, a po studiach znaleźć zatrudnienie w firmach lub instytutach zajmujących się projektowaniem czy badaniami elementów bezpieczeństwa biernego stosowanymi w pojazdach. Projekt struktury energochłonnej stanowić będzie rozwinięcie działań prowadzonych w latach poprzednich, pozwoli to na opatentowanie rozwijanych przez nas projektów i sposobów ich badań.

Do zaprojektowania zderzaka zamierzamy użyć programu symulacyjnego Visual Crash Studio. Wykorzystuje on metodę makroelementu do modelowania metalowych struktur energochłonnych. Algorytm numeryczny opracowany i zastosowany przez Polaka, dr inż. Włodzimierza Abramowicza, jest obecnie używany przez wiodące europejskie i światowe koncerny motoryzacyjne t.j. BMW czy HONDA. Mamy nadzieję, że praca w tak zaawansowanym numerycznie programie będzie inspiracją dla studentów. Dzięki temu oprogramowaniu zostaną wykonane symulacje testów zderzeniowych. Pozwoli to na zaplanowanie wykonania rzeczywistych testów zderzeniowych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, z którym ściśle współpracujemy. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do napisana pracy dyplomowej jednego ze studentów, a  w przyszłości być może staną się motywacją do realizacji rozprawy doktorskiej.

Silnik. Tegoroczne zawody na torze w Silverstone pokazały jak ważnym elementem samochodu jest właściwie skonfigurowany silnik. W związku z powyższym, poprzez zaplanowane modyfikacje, np. wykorzystanie  turbosprężarki, zamierzamy zwiększyć osiągi silnika, by móc rywalizować z najlepszymi zespołami na świecie. Planujemy również przystosowanie silnika pojazdu do paliwa E 85 opartego na bazie bioetanolu, co pozwoli na rozwijanie badań w zakresie zasilania pojazdów biopaliwami, zrozumienie zarówno problemów i zagrożeń, jak i plusów związanych z tym rodzajem paliw.

Pozostałe modyfikacje. Obecnie celem projektów większości podzespołów pojazdu jest redukcja ich masy. W naszym pojeździe również zamierzamy zastosować szereg modyfikacji, które pozwolą to zrealizować. Planujemy wymienić elementy zawieszenia ze stalowych na kompozytowe. Zakupić lekkie opony oraz nowe, lekkie kute felgi, które mogą stać się inspiracją dla innych studentów do stworzenia własnych projektów felg pojazdów typu Formuła Student. Większość elementów wykonanych ze stali zamierzamy zastąpić elementami ze stopów aluminium.

Wyjazdy na zawody międzynarodowe są podsumowaniem całej pracy. Na zawodach bolid musi przejść rygorystyczne badania techniczne, by następnie wziąć udział w konkurencjach dynamicznych. Jest to niezwykła okazja by zasięgnąć porad sędziów odnośnie udoskonalenia maszyny, czy usłyszeć opinię ludzi z zewnątrz oraz przyjrzeć się innym zespołom i nowym rozwiązaniom technicznym. Każdy wyjazd daje też szersze spojrzenie nie tylko na aspekty techniczne, ale także organizację pracy czy umiejętność przedstawienia swojego projektu. Stanowi to też nagrodę dla całego zespołu za trud włożony w realizację projektu. 

Każde zawody mają swoją specyfikę, więc zależy nam, by odwiedzić kolejno następujące państwa – Węgry, Anglię oraz Australię. W przypadku tego ostatniego kraju istotna jest współpraca z zespołem  z Sydney która nawiązaliśmy w 2012 roku. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to nie tylko poszerzyć horyzonty, ale także nawiązać kontakty z przedstawicielami branży motoryzacyjnej na całym świecie.