Terminarz rekrutacji

Najważniejsze daty dotyczące akcji rekrutacyjnej dla Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2020/2021.

DATA ZDARZENIE
3
sierpnia 2020 r.
Początek zapisów internetowych dla Kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia. Początek składania wymaganych dokumentów. Zapisy można dokonać na stronie internetowej: www.zapisy.pw.edu.pl (wspólnej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).
11 września 2020 r. Koniec zapisów i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów.
16 września 2020 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji, informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów, informacja o przedłużeniu zapisów, informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej.

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2020/2021 »

» Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji – załącznik nr 5 do uchwały Senatu nr 370/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w roku akademickim 2020/2021